– Nowy rajd to zawsze jest wyzwanie – Zbigniew Kotarba przed 47. Rajdem Koszyc

Do najlbliższej rundy

Motul HRSMP