Zawodnicy

Dokumenty samochodów historycznych – o co w nich chodzi?

KSS – Książka Samochodu Sportowego – jest to podstawowy dokument samochodu w motorsporcie. KSS jest wymagana ze względu na przepisy dotyczące wszystkich rajdów PZM. To już drugi sezon, w którym dokument ten jest niezbędny również w Motul HRSMP. Wnioski o wydanie KSS należy składać przez Inside PZM.

NHTP – Narodowy Paszport Techniczny PZM – to dokument, który jest podstawą dopuszczenia samochodu do startu i jego klasyfikacji (kategoria/klasa) w Motul HRSMP. W przeciwieństwie do KZTSH do wydania NHTP wymagane jest przeprowadzenie inspekcji samochodu i potwierdzenie z jego zgodności z KZTSH (o ile była wydana), lub rozszerzonym wnioskiem o wydanie NHTP (dla samochodów, dla których nie wydano KZTSH). NHTP stwierdza zakres zgodności samochodu z homologacją, odnotowując odstępstwa od niej w zakresie poszczególnych podzespołów. Odstępstwa te muszą jednak spełniać wymogi cyklu, w którym zadeklarowano starty. NHTP wydawany jest dla konkretnego cyklu/dyscypliny sportu samochodów historycznych (rajdy, wyścigi górskie, wyścigi płaskie) zadeklarowanych przez wnioskodawcę. Kryterium wydania NHTP jest spełnienie wymogów technicznych stawianych przez regulamin cyklu, w którym zadeklarowano starty (w naszym przypadku Motul HRSMP). Zakres i sposób badania do NHTP oraz zasady wydawania NHTP są niemal identyczne jak przy wydawaniu HTP FIA, jednak wymogi zgodności z homologacją są znacząco rozluźnione. Samochód nie musi spełnić ostrych, międzynarodowych wymagań opisanych w załączniku K do MKS, a jedynie te, które są konieczne w danym cyklu.

NHTP jest ważny na terytorium RP, a jego uznawanie przez inne ASN’y jest ich suwerenną decyzją. Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że tego typu narodowy dokument jest wystarczający do startów w rajdach na terenie innych europejskich krajów. NHTP nie uprawnia jednak do startu w zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIA. Jeżeli zawody krajowe są łączone z mistrzostwami FIA to mając NHTP można w nich wystartować, ale tylko w klasyfikacji cyklu krajowego.

NHTP jest wymaganym dokumentem do startu we wszystkich historycznych zawodach rangi mistrzostw Polski. W zawodach niższej rangi (rajdy okręgowe, puchary regionalne, etc.) wymagane będzie jedynie KZTSH.

HTP – Historyczny Paszport Techniczny FIA – to dokument wydawany przez FIA poprzez krajowe ASN’y dla samochodów zgodnych z wymogami załącznika K do MKS. HTP jest niezbędne, aby móc startować w Mistrzostwach Europy w Sportowych Rajdach Historycznych FIA. Dokument ten jest powszechnie uznawany i pozwala na starty we wszystkich otwartych zawodach historycznych na świecie, bez względu na ich rangę (międzynarodowe, regionalne, krajowe, lokalne).

Przydatne linki

 

1 Runda Motul HRSMP 51 Rajd Świdnicki

ionformacje , komunikataty, etc.

Regulamin Uzupelniejący
Komunikat #1 Dyrektora Rajdu
Lista zgłoszeń
Witrualna tablica ogloszeń

Do najlbliższej rundy

Motul HRSMP